Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Dienas centrs „Tīraine”

Dienas centrs „Tīraine”

Adrese: Viršu iela 4, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 27873903
E-pasts: dc.tiraine@marupe.lv
Mājaslapa: www.dctiraine.lv
Vadītāja: Sandra Ivbule

Darba laiks:
Darba dienās: 13.00 – 19.00
Skolēnu brīvlaikos: 11.00 – 18.00

Dienas centrs “Tīraine” ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienība, kas dienas laikā sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem.

Atpakaļ