Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Esi mērķtiecīgs, radošs un aktīvs jaunietis? Tad ESI “Panākumu Universitātes” students!

Esi mērķtiecīgs, radošs un aktīvs jaunietis? Tad ESI “Panākumu Universitātes” students! - Mārupes jauniešu portāls

 

„Panākumu Universitāte” ir uz 6 gadiem akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem, kurā, iepazīstot profesionālu un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos panākumus.

Programmas mērķis ir veicināt Tavu zināšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, gan psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomās, gūstot pieredzi praktiskā darbībā, klātienē tiekoties ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kultūras sfēras pārstāvjiem, tādējādi  ieinteresējot Tevi iepazīt profesiju daudzveidību un veicinot prasmi gūt savus personīgos panākumus.

Profesionālās pilnveides izglītības programmā „Panākumu Universitāte” var piedalīties jebkurš mērķtiecīgs jaunietis, kuram ir apnicis lasīt mācību grāmatas un kurš ir noilgojies pēc sev līdzīgi domājošajiem jauniešiem no visas Latvijas, un grib aktīvi līdzdarboties un uzzināt kā zināšanu iegūšanu var apvienot ar aktīvu darbošanos.

Šī  iegūtā pieredze, tiekoties klātienē un uzdodot sev svarīgus jautājumus sabiedrībā pazīstamiem un pieredzējušiem uzņēmējiem, politiķiem, aktieriem, mūziķiem, žurnālistiem un citiem dažādu profesiju pārstāvjiem, būs nozīmīgs virzītājs Tavas personības attīstīšanā un redzesloka paplašināšanā.

Tev ir iespēja piedalīties "Panākumu Sesijā," kuras laikā iepazīsies ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem un varēsi uzdot sev interesējošos jautājumus uzņēmumu pārstāvjiem.

 

Uzdrīksties sasniegt savu panākumu virsotni!

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://www.panakumuuniversitate.lv/lat/kas-ir-pu/jauniesiem

Atpakaļ