Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2017./18. gadā

Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2017./18. gadā - Mārupes jauniešu portāls

 

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 2018. gada 2. janvārim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu plāno 30 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 187 programmās.

 

2017./18. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 36 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 60 bakalaura programmas, 16 augstākās profesionālās izglītības programmas, 62 maģistrantūras programmas, 1 profesionālo studiju programmu pēc pamatstudijām un 12 doktorantūras programmas.

 

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt gan profesionālajās, gan akadēmiskajās programmās, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, teoloģijā, medicīnā u.c.

 

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan nepilna laika neklātienes, t.sk. tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācības programmu skaits ar katru gadu pieaug: šajā ziemas uzņemšanā tiek piedāvātas 53 programmas visos studiju līmeņos. Attālinātās studijas dod iespēju mācīties jebkurā laikā un vietā, kur vien ir pieejams internets, un šo studiju formu nereti izvēlas tie, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu vai bērna kopšanu, vai tie, kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Apmeklē tīmekļa vietni un izvēlies sev piemērotāko izglītības programmu:

http://www.niid.lv/ziemas_augstaka  

 

Atpakaļ