Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes Jauniešu Vēstis

Sākot ar 2016.gada februāri tiek publicētas "Mārupes Jauniešu Vēstis".

 

Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Pilna versija pieejama elektroniskā veidā: www.jaunatnemarupe.lv/marupes-jauniesu-vestis.

Saturs un rakstu izlase pieejama laikrakstā “Mārupes Vēstis”, tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.

Adrese: Daugavas iela 29a, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Izdevumu sagatavoja: Mārupes novada Jauniešu Domes jaunieši 
E-pasta adreses: jauniesu.dome@marupe.lv vai marupes.jauniesu.dome@gmail.com

MĀRUPES JAUNIEŠU VĒSTIS 2017

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada JANVĀRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada FEBRUĀRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada MARTS

 

 

 

 

 

 

MĀRUPES JAUNIEŠU VĒSTIS 2016

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada FEBRUĀRIS

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada MARTS    1.lapa    2.lapa   3.lapa   4.lapa   5.lapa   6.lapa   7.lapa   8.lapa

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada APRĪLIS

 

 Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada MAIJS

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada AUGUSTS

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada SEPTEMBRIS

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada OKTOBRIS

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada NOVEMBRIS

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada DECEMBRIS