Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Sākusies ideju pieteikšana RTU Studentu biznesa inkubatoram

Līdz 10.aprīlim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem ir iespēja iesniegt savas biznesa idejas RTU Studentu biznesa inkubatorā, tādējādi pretendējot uz Biznesa inkubatora atbalstu idejas realizēšanā.

 

Biznesa ideju atlase RTU noritēs vairākās kārtās. Tiks izvēlētas labākās, konkurētspējīgākās idejas, kuru īstenošanai autori gada garumā varēs saņemt inkubatora atbalstu, piemēram, aprīkotas telpas, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas, mentoru pakalpojumus.

 

Papildus konkursā uzvarējušo ideju autori saņems AS "Swedbank" vienreizējo naudas balvu 1.vietai - 700 eiro, 2.vietai - 350 eiro, savukārt 3.vietai tiks piešķirti 200 eiro.

 

Pretendēt uz inkubatora pakalpojumu saņemšanu var RTU studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī RTU absolventi, kuri augstskolu beiguši pēdējo trīs gadu laikā, iegūstot vismaz pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Tāpat var pieteikties citu Latvijas augstskolu studenti, apvienojoties vienā komandā ar RTU studentiem vai absolventiem. Pieteikties inkubatora pakalpojumu saņemšanai var gan individuāli, gan grupās līdz pieciem cilvēkiem.

 

RTU Studentu biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt studentu un absolventu radošu, inovatīvu un konkurētspējīgu tehniskās nozares biznesa ideju īstenošanu, kā arī motivēt jauniešus patstāvīgai uzņēmējdarbības sākšanai.

Atpakaļ