Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Aicinām tevi kļūt par Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes

Aicinām tevi kļūt par Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes - Mārupes jauniešu portāls

Apmācību mērķis: Veicināt Rīgā dzīvojošo jauniešu zināšanu, iemaņu

paaugstināšanos un izpratnes veidošanu, kas palīdzēs jauniešiem

uzņemties atbildību un informēt savus vienaudžus par drošības un

veselības jautājumiem.

Apmācībām piesakies šeit, aizpildot anketu: http://ejuz.lv/lskjapmacibas

Pieteikšanās termiņš 20.februāris. Rezultātus katram personiski paziņosim līdz 2016.gada 22.februārim.

Apmācības notiks 2016.gada 27.februārī, 28.februārī un 19.martā no

10:00-17:00. Norises vieta: Rīga, Šarlotes iela 1B.

 

Apmācību uzdevumi:

 Iepazīstināt ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgā darba

iespējām un ieguvumiem;

 Sniegt zināšanas un prasmes, kā rīkoties dažādās dzīvībai bīstamās

situācijās, kā sniegt pirmo palīdzību;

 Izprast, ko nozīmē sociālā atbildība pret mājdzīvniekiem;

 Uzlabot prezentēšanas mākslas prasmes

 

Dalībnieku profils: Rīgā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri

vēlas kļūt par Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgajiem.

 

Apmācības paredzētas 20 dalībniekiem.

 

Apmācības notiks 27.februārī, 28.februārī un 19.martā, katru dienu no 10:00-

17:00. IR SVARĪGI, lai tu varētu piedalīties visās 3 dienās! Latvijas Sarkanā

Krusta Jaunatne nodrošinās tevi ar siltām pusdienām, segs apmācību izdevumus.

Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva

Štāle-Rācene, tālr.: 22046231, youth@redcross.lv

 

Apmācības organizējam ar Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta

atbalstu.

Atpakaļ