Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

"Caelum" lasītāju klubiņa 1. tikšanās reize!

"Caelum" lasītāju klubiņa 1. tikšanās reize! - Mārupes jauniešu portāls

 Biedrība “Caelum” dibināta šī gada rudens izskaņā ar mērķi piedāvāt jauniešiem iespējas atklāti paust savu viedokli, attīstīt savas prasmes un iesaistīties ar pašizaugsmi saistītos projektos un pasākumos. Šī gada 14. decembrī Nice Place kafejnīcā ( Krišjāņa Barona ielā 21 A) plkst. 17.00  biedrība “Caelum” aicina uz pirmo lasītāju klubiņa tikšanās reizi. Lasīt nozīmē izprast sevi – pirmajā tikšanās reizē pavisam vispārīgi iepazīsimies – ar kādu lasīšanas pieredzi vēlies padalīties ar citiem? Vai grāmatas tēli var dzīvot starp mums sadzīvē.

Aicināts jebkurš interesents!

Atpakaļ