Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Diskusija „Jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējas Latvijā”

Diskusija „Jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējas Latvijā” - Mārupes jauniešu portāls

Diskusija „Jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējas Latvijā”

2015.gada 10.jūnijā no plkst. 15:00 līdz 17:00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā
 

Diskusijā aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, jaunatnes lietu speciālisti, NVO pārstāvji, jaunieši un citi interesenti un īpaši tie dalībnieki, kuri 2014.gada nogalē un 2015.gada sākumā piedalījās Strukturētā dialoga pasākumos un diskusijās Rīgas plānošanas reģiona aktivitāšu ietvaros.
 

Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Rīgā jauniešu pārstāvji un politikas veidotāji kopīgi izstrādāja rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai, rosinot rast risinājumus izaicinājumiem vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī. Rekomendāciju pamatā ir vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu un politikas veidotāju ieteikumi, kas apkopoti izvērstā četrus mēnešus ilgā konsultāciju procesā, sauktā par strukturēto dialogu.
 

Lai pieteiktos uz diskusiju 10.jūnijā, lūdzu, līdz 9.jūnijam aizpildīt pieteikumu: http://bit.ly/1I5h140
 

Papildus informācija: ginta.salmina@gmail.com Tel. Ginta: 292 56 888
 

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina visu līmeņu lēmumu pieņēmējus no Saeimas, ministrijām, valsts aģentūrām, plānošanas reģioniem un pašvaldībām līdz 15. jūnijam izteikt savu vērtējumu par jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējām Latvijā, aizpildot anketu tiešsaistē: http://ej.uz/SDrekomendacijas Papildus informācija par rekomendācijām, Strukturēto dialogu, tā aktivitātēm Latvijā ir pieejama www.ljp.lv vai sazinoties ar Vili Brūveri, Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi Strukturētā dialoga Eiropas vadības komisijā – dialogs@ljp.lv
 

Diskusija tiek organizēta Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Atpakaļ