Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

E-pakalpojumi, kurus var sākt izmantot pirms 18 gadiem.

E-pakalpojumi, kurus var sākt izmantot pirms 18 gadiem. - Mārupes jauniešu portāls

 

Samsung Skola nākotnei ir digitālās izglītības iniciatīva, kas šogad realizē projektu “Skolēna digitālais IQ”. Šeit tu vari apgūt īpaši izstrādātu programmu digitālo prasmju pilnveidošanai un jēgpilnākai izmantošanai.

E-pakalpojumi nav dāvana pilngadībā, tos var sākt izmantot pirms 18 gadiem.

Samsung Skola nākotnei apkopojusi valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kurus jaunieši var izmantot vēl pirms pilngadības sasniegšanas. Savukārt iniciatīvas tiešsaistes platformā www.skolanakotnei.lv iespējams paplašināt zināšanas par digitālajā vidē pieejamiem demokrātijas rīkiem, kas sniedz iespēju izteikt savu viedokli un ietekmēt valstisku lēmumu pieņemšanu.

“Samsung Skola nākotnei veiktā jauniešu aptauja liecina, ka 31% internetā pavada trīs vai vairāk stundu un 24% atzina, ka internetam ir pieslēgti visu dienu, tomēr līdzdalība valstij nozīmīgos procesos un sabiedrisko pakalpojumu izmantošana tiešsaistē ir zema. Piemēram, 24% balsojuši sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv, bet tikai 13% jauniešu vismaz reizi dzīvē izmantojuši portālu latvija.lv,” saka Samsung Skola nākotnei programmas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Savukārt Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūta nesen veiktais pētījums* rāda, ka kopumā Latvijas skolēniem ir zems pilsoniskās kompetences līmenis un tikai 19% aptaujāto piemīt augsta lietpratība. “Jaunieši zina, kā dažādas lietotnes un rīkus izmantot ikdienas saziņai, bet aktīva līdzdarbošanās un vēlme, kā arī prasme ietekmēt sociālpolitiskos procesus ir zema. Arvien vairāk demokrātisko procesu norisinās digitālajā vidē, tāpēc, lai veidotu izpratni par valstī notiekošo, būtiska ir prasmju pilnveidošana. Vieni no e-demokrātijas rīkiem ir e-pakalpojumi, kas ļauj izmantot valsts iestāžu pakalpojumus un sazināties ar valsti tiešsaistē,” saka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Zanda Rubene.

E-pakalpojumi ir ne tikai efektīvs saziņas veids ar valsti, bet tie ietaupa laiku, atbrīvojot no stāvēšanas garās rindās, un nereti samazina izmaksas par pakalpojumu saņemšanu.

Iepazīsties: šie e-pakalpojumi ir pieejami vēl pirms pilngadības sasniegšanas!

Atpakaļ