Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Izmanto iespēju un piesakies tiešsaistes kursam par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektiem

Izmanto iespēju un piesakies tiešsaistes kursam par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektiem - Mārupes jauniešu portāls

 MOOCyouth ir tiešsaistes kursi, kas paredzēti jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes organizācijām, skolotājiem, universitāšu profesoriem un ikvienam citam, kurš ir ieinteresēts neformālās izglītības jomā.

Piedaloties šajā kursā, dalībniekiem būs iespēja sīkāk aplūkot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" pirmās pamatdarbības mobilitātes projektus (jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs un jaunatnes darbinieku mobilitāte) un trešās pamatdarbības projektus: atbalsts politikas reformām jaunatnes jomā. Šis kurss ļaus dalībniekiem tīkloties, uzkrāt zināšanas par Eiropas jaunatnes sadarbību un starptautisko jaunatnes darbu, izmantojot "Erasmus+" jaunatnes jomas finansējumu.

Šo tiešaistes kursu vada fasilitatori, kas palīdzēs tā dalībniekiem gūt ieskatu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mērķos, prioritātēs un sagaidāmajos rezultātos.

Dalība kursā ir bez maksas, no dalībniekiem tiek sagaidīta vien aktīva līdzdalība 3-4 stundas nedēļā!

Piesakies tiešsaistes kursam līdz 10. novembrim un uzzini, kā iesaistīties Eiropas jaunatnes sadarbībā un pozitīvi ietekmēt savu jauniešu grupu, organizāciju un kopienu: https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities

Atpakaļ