Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Jaunieti no 15. līdz 29.gadi - aizpildi anketu par jauniešu bezdarbu!

Jaunieti no 15. līdz 29.gadi - aizpildi anketu par jauniešu bezdarbu! - Mārupes jauniešu portāls

IZM īsteno projektu "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā", kura mērķis ir attīstīt pieaugušo izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros ir plānoti vairāki starpresoru forumi par pieaugušo izglītībā aktuāliem jautājumiem. Eksperti, kuri izstrādās atbilstošus ziņojumus, ir sagatavojuši aptaujas anketas, tāpēc aicinām Jūs piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību. Pētījuma rezultāti pēc 27.03.2014. būs pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html, sadaļā Ekspertu ziņojumi.
 

Anketa tiešsaistē: https://docs.google.com/forms/d/18G5yVOPRon2NPRFnUi39AbCKQv8w2f4ktohdQ5UpzGE/viewform

Atpakaļ