Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Konkurss “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”

Konkurss “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls” - Mārupes jauniešu portāls

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina jauniešus piedalīties konkursā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”.  Konkursa uzdevums ir sagatavot video vai rakstu, kas atspoguļotu jauniešu līdzdalības iespējas un sociālā kapitāla piemērus – jauniešu savstarpējās sadarbības iespējas, situācijas no savas pieredzes, kas ataino savstarpējās sadarbības, uzticēšanās un kopā darīšanas nozīmi. Ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 30 gadiem ir iespēja savā īpašumā iegūt vienu no konkursa balvām – planšeti, “gudro” pulksteni vai viedtālruni.

 

Sīkāka informācija: http://ljp.lv/konkurss-jauniesiem-par-lidzdalibu-un-socialo-kapitalu/

 

Tāpat aicinām iesaistīt jauniešus starptautiskā pētījumā un izteikties par savu līdzdalību sabiedrībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot jauniešu izpratni par sociālo kapitālu un viņu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes sabiedrībā. Atbildes uz pētījuma jautājumiem iespējams iesniegt līdz 2015.gada 31.oktobrim. Pētījuma anketa ir viens no semināra “Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze” rezultātiem, kura izstrādē piedalījās jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi un jaunatnes darbā iesaistītie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas. 

 

Sīkāka informācija: http://ljp.lv/aicinam-jauniesus-izteikt-viedokli-par-savu-lidzdalibu-sabiedriba/ 

 

Aicinām šo informāciju izplatīt jauniešiem.

 

Ar cieņu,

Linda Kalniņa

Latvijas Jaunatnes padomes

Mediju programmas direktore

linda.kalnina@ljp.lv | +371 27723995 |

twitter.com/LJP_lv | www.ljp.lv |

Atpakaļ