Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Konkurss vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju

Konkurss vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju - Mārupes jauniešu portāls

"Izaugsmes Forums" ir komandu sacensības vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju vai esošā produkta pilnveidi. Sacensību fināla uzdevums - 24 h laikā izstrādāt ekonomiski pamatotu biznesa projektu savas idejas realizācijai, klātesot dažādu nozaru ekspertiem un biznesa konsultantiem. "Izaugsmes foruma" fināls notiek Rīgā, 2014.gada 8.-9.maijā. Projektu rīko biedrība "Izaugsmes Forums".

"Izaugsmes Foruma 2014" apraksts

Sagatavošanās posms – tiek organizēts ar vidusskolēniem, iepriekš izsludinot informāciju par sacensībām pilsētas skolās. Tikšanās laikā skolēni tiek iepazīstināti ar foruma ideju, kā arī tiek informēti par ievadapmācībām 7 stundu garumā, lai palīdzētu skolēniem uzsākt gatavošanos foruma pusfinālam.

Otrā tikšanās martā (atkarībā no pilsētas) tiek organizēta ar jauniešu izveidotām komandām. Otrās tikšanās laikā tiek sniegtas apmācības uzņēmējdarbībā un mārketingā, kā arī tiek sniegts ieskats reģionālās uzņēmējdarbības attīstībā. Apmācības vada pieredzējušie uzņēmēji, lektori un reģionālo sadarbības partneru pārstāvji. Cilvēku skaits komandā – 3 līdz 4.

Pusfināls – komandas sacenšas reģionālā mērogā, 6 stundu laikā sagatavojot un prezentējot savas idejas pilsētas vadības un pieaicināto uzņēmumu pārstāvjiem. Pusfināla laikā tiek pieaicināti gan speciālisti komandu konsultācijām, gan žūrijas pārstāvji no vietējās pašvaldības, uzņēmējiem, pasākuma ģenerālsponsoriem, kā arī organizatoriem
„Izaugsmes foruma” fināls norisinās Rīgā, 24 stundu garumā. Finālā piedalās viena labākā komanda no katras pilsētas, kā arī četras komandas no Rīgas skolām. Fināla laikā dalībniekiem pieejama gan ekskluzīva konsultācija procesa laikā no pieaicinātiem ekspertiem, gan iespēja veikt ierobežotu konsultāciju skaitu pie speciālistiem biznesam nepieciešamākajās jomās (mārketings, jurisprudence, finanses u.c.). Finālistus vērtē pieaicinātie uzņēmēji, investori un sadarbības partneri. Galveno balvu iegūst veiksmīgākā biznesa ideja ar lielāko realizēšanas potenciālu.

Izaugsmes Forums” ir NVO, pašvaldību, uzņēmēju un jauniešu sadarbības projekts. 2014.g. ir trešais „Izaugsmes Foruma“ gads, kuru atbalsta Rīgas Stradiņa Universitāte, A/S Tallink Latvija, Nordic training international, E-klase, pilsētu pašvaldības un skolas u.c. partneri.

Konkursa vīzija ir veicināt jauniešu uzņēmējspējas un interesi par uzņēmējdarbību, īpaši akcentējot reģionālās ekonomiskās izaugsmes iespējas un radošās industrijas. Foruma mērķis ir radīt idejas problēmu risināšanai reģionos, kā arī veicināt izpratni jauniešos par biznesa uzsākšanas iespējām Latvijā.

Plašāka informācija:

www.izaugsmesforums.lv

 

info@izaugsmesforums.lv


+371 26659974

Atpakaļ