Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

4. NOVEMBRĪ Mārupes atklātais galda tenisa turnīrs bērniem un jauniešiem „Mārupes kauss 2017”

4. NOVEMBRĪ Mārupes atklātais galda tenisa turnīrs bērniem un jauniešiem „Mārupes kauss 2017” - Mārupes jauniešu portāls

Mārupes atklātais galda tenisa turnīrs bērniem un jauniešiem

 

„Mārupes kauss 2017”

 

 

NOLIKUMS

 

 

 

  

I.     Mērķis un uzdevumi

·        Popularizēt galda tenisu bērnu un jauniešu vidū.

·        Rosināt bērnus un jauniešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

 

·        Dot iespēju jauniešiem realizēt savas dotības un spējas.

·        Noskaidrot meistarīgākos galda tenisistus Mārupes novadā.

 II. Organizatori

·        Mārupes novada Sporta centrs, Dienas centrs „Švarcenieki” un playtables.lv.

 

·        Sacensību tiesnese Laura Pavāre.

 III. Laiks un vieta

4. novembrī plkst. 11.00 Tīraines sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē.

 

 IV. Programma

Sacensību norises kārtība:

·                    Plkst.10.30-10.50 dalībnieku reģistrācija, sacensību sistēmas izveidošana, iesildīšanās;

 

·                    Plkst.11.00  sacensību atklāšana.

 

·                    Pēc sacensībām apbalvošana (veicināšanas balvas visiem dalībniekiem).

V. Dalībnieki

 Mārupes novada bērni, jaunieši un viesi, kuri nav aktīvi Latvijas galda tenisa reitinga sacensību dalībnieki.

 Sacensības norisināsies trijās vecuma grupās:

· Vecākā grupa: 17 – 25 gadus veci spēlētāji.

· Vidējā grupa: 13 -16 gadus veci spēlētāji.

 

· Jaunākā grupa: bērni un jaunieši līdz 12 gadu (ieskaitot) vecumam.

 

Vecuma grupas var tikt mainītas atbilstoši faktiski pieteiktiem dalībniekiem.

 

 VI. Pieteikšanās

Iepriekšējā pieteikšanās treniņsacensībām internetā - svarcenieki.lv, aizpildot dalībnieka anketu. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIm_kTGueNpwjyvFP6iIoGN5uVcgoXHOUkJ5E_pnLxXtIkIA/viewform

 

 

Precīzāka informācija: 29594004 (Gatis Vācietis).

 

VII. Sacensību noteikumi un vērtēšana

·                  Sacensības notiks pēc vispārējiem galda tenisa noteikumiem.

 

·                  Sacensību spēļu kārtība tiks paziņota sacensību norises dienā, atkarībā no dalībnieku skaita.

 

·                  Ja meiteņu skaits mazāks par 4, tad spēlē kopā ar zēniem, bet tiek vērtētas atsevišķi.

 

·                  Spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem (2:0 vai 2:1).

 

·                  Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts, par neierašanos uz spēli vai apzinātu nespēlēšanu - 0 punkti.

 

·                  Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem grupā ir vienāds punktu skaits, tad skatās: savstarpējo spēļu rezultātus; setu attiecību savstarpējās spēlēs; punktu attiecību savstarpejās spēlēs. Ja arī tad nevar noskaidrot uzvarētāju, tad tādā pašā secībā skatās pretendentu spēļu rezultātus ar pārējiem grupas dalībniekiem.

 VII. Apbalvošana

 

·                    Pirmo trīs vietu ieguvēji gan zēniem, gan meitenēm tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un organizatoru sarūpētām balvām, bet pārējie sacensību dalībnieki ar organizatoru sarūpētām veicināšanas balvām.

 IX. Citi noteikumi

 

·                    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un sarīkošanu sedz sacensību organizētāji.

 

·                    Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki.

·                    Dalībnieki tiks nodrošināti ar raketēm un bumbiņām spēļu laikā.

·                    Līdzi jāņem maiņas apavus.

·                    Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt nolikumu, par to iepriekš nebrīdinot.

 

Atpakaļ