Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes Jauniešu lasītāju klubiņš aicina uz tikšanos 11.maijā!

Mārupes Jauniešu lasītāju klubiņš aicina uz tikšanos 11.maijā! - Mārupes jauniešu portāls

 Tiekamies 11.maijā! Ikviens aicināts apspriest Jū Nesbē grāmatu "Sniegavīrs", kā arī piedalīties sarunās par literatūras pasauli mūsdienās.

  Mārupes Jauniešu Lasītāju Klubiņa tikšanos vadīs Mārupes novada Jauniešu domes pārstāve Oļesja Meteļica

Atpakaļ