Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes novada jauniešu ĪSFILMU FESTS

Mārupes novada jauniešu ĪSFILMU FESTS - Mārupes jauniešu portāls

 

 

Mārupes novada Jauniešu īsfilmu “FESTS”

 

 

 

 

Nolikums

1.      Mērķis:

1.1        Iesaistīt jauniešus amatierus un profesionālus video īsfilmu veidotājus radošu un mākslinieciski kvalitatīvu video īsfilmu radīšanā, kuru galvenā temata līnija būtu Mārupes novada sajūtu, noskaņu notveršana un iemūžināšana nelielā video īsfilmā.

1.2         Veicināt jauniešu aktivitāti Mārupes novadā.

1.3         Rosināt jauniešu interesi par kultūru un sabiedrību novadā, kā arī veicināt skolēnu radošo darbību un jaunrades procesu.

1.4         Apzināt Mārupes novadā dzīvojošo jauniešu prasmes īsfilmu radīšanā.

1.5         Attīstīt jauniešu filmēšanas, montēšanas, scenārija rakstīšanas prasmes.

1.6         Padarīt jauniešus sociāli aktīvākus.

2.      Norise:

2.1         Īsfilmas iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 5.maija līdz 2017. gada 30. jūlijam.

3.      Pieteikšanās:

3.1        Īsfilmu iesūtīt uz e-pastu marupes.jauniesu.dome@gmail.com, vai iesniegt attiecīgo atmiņas nesēju Mārupes novada Izglītības dienestam (Konrādu ielā 5, Mārupē), vēstulē vai iesniedzot klātienē jānorāda:

·         autora(u) vārds(i), uzvārds(i),

·         dzimšanas dati,

·         e-pasta adreses un tālruņa numuri,

·         skola, klase,

·         filmas nosaukums.

4.      Konkursa - Festa organizatori:

4.1         Mārupes novada Jauniešu dome.

5.      Konkursa - Festa dalībnieki:

5.1.       Ikviens Mārupes novada izglītības iestāžu audzēknis vai Mārupē dzīvojošs augstāko izglītības iestāžu students, vai personas no 7 līdz 29 gadiem individuāli, kurš ir iesniedzis savu īsfilmu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.

5.2.       Ikviena Mārupes novada izglītības iestādes klase, draugu grupa.

6.      Konkursa - Festa noteikumi:

6.1       Īsfilmas iesniedzējam ir jābūt īsfilmas autoram. Ja īsfilmai ir vairāki autori (līdzautori), tad īsfilmas pieteicējam jānorāda visu līdzautoru vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati, e-pasta adreses un tālruņa numuri, skola, kurā mācās/studē;

6.2      Filmā jābūt atainotam kādam vai vairākiem Mārupes novada ciemiem: Tīrainei, Skultei, Mārupei, Jaunmārupei; vai tā/to personībai/ām.

6.3      Īsfilmu konkursa dalībnieki iesniedz īsfilmu, kas iepriekš nav tikusi rādīta nevienā konkursā vai festivālā;

6.4      Iesniegtajai īsfilmai jābūt īsfilmu konkursa dalībnieka/-u īpašumam;

6.5      Īsfilma jāiesniedz kādā no 3 noteiktajām kategorijām:

6.5.1.  Brīvās kategorijas īsfilma, garums 1-3 minūtes;

6.5.2.  Kategorijas „Cilvēks kā kultūra” īsfilma, garums 5-10 minūtes;

6.5.3.  Kategorijas „Latvijai 100” īsfilma, garums 5-15 minūtes.

6.4.     Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas. Īsfilmu konkursa organizatori pēc saviem ieskatiem var izmantot iesniegtos darbus, ja šādas darbības tiešā veidā nav saistītas ar peļņas gūšanu.

6.5.     Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību un morāles un ētikas normām.

6.6.      Konkursa organizatori patur tiesības tajā nerādīt kādu no iesniegtajām īsfilmām, ja tā neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, LR likumam „Autortiesību likums”, ja īsfilmā redzami pārlieku vardarbīgi skati, pornogrāfiskas ainas vai tiek mudināta vēlme lietot atkarību izraisošas vielas.

6.7.      Gadījumā, ja Darbā izmantoti citu autoru materiāli (mūzika, bilde u.c.), Darba autoriem jāatmaksā autortiesības par visiem Darbā izmantotajiem citu autoru darbiem un jānorāda tie Darba subtitros.

6.8.      Iesniegtās filmas var būt gan mākslas filmas, gan dokumentālās filmas, gan animācijas filmas.

6.9.      Studentu un skolēnu īsfilmu konkursa organizatori garantē, ka dalībnieku iesniegtā informācija ir konfidenciāla un trešajām personām netiks izpausta.

6.10.   Ja iesniegtā filma nav latviešu valodā, tai ir jābūt ar subtitriem latviešu valodā.

6.11.   Iesniedzot filmu, ir jānorāda kategorija, kurā tā startēs konkursa ietvarā.

6.12.   Filma ir jāiesniedz ierakstīta digitālajā nesējā (CD, DVD, BluRay, Fash Disc, un tml.) jebkurā no izplatītākajiem failu formātiem - avi,. wmv., mp4,. mov, mkv utml.

6.13.   Ja iesniegto formātu nevarēs atvērt, no organizatoru puses būs lūgums to pārveidot.

7.         Vērtēšana:

7.1         Iesniegtās īsfilmas vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs organizatoru pārstāvji un pieaicināti eksperti. Vērtēs īsfilmas atbilstību nolikumā noteiktajai tematikai, tehnisko izpildījumu, aktierspēli, scenāriju un režiju.

7.2         Konkursa uzvarētājus nosaka žūrijas komisija un paziņo pēc video prezentācijām.

8.      Žūrijas komisija vērtēs šādus kritērijus:

8.1.       atbilstība mērķim,

8.2.       idejas oriģinalitāte,

8.3.       radošā pieeja,

8.4.       mākslinieciskā kvalitāte,

8.5.       izmantotie tehniskie risinājumi.

9.      Balvas iegūs šādas nominācijas:

9.1.       LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SCENĀRIJS

9.2.       LABĀKAIS OPERATORA DARBS

9.3.       LABĀKIE VIZUĀLIE EFEKTI

9.4.       SKATĪTĀJU SIMPĀTIJA

9.5.       LABĀKAIS REŽISORS

9.6.       LABĀKĀ FILMA

10.  Rezultāta paziņošana:

10.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. augustā, Mārupes kultūras nama organizētā Brīvdabas kino laikā.

11.   Festivāla atbalstītāji:

11.1          Mārupes novada dome.

 

12.  Konkursa organizētāju kontaktinformācija

Papildus informāciju par konkursu var saņemt rakstot uz e-pastu: jauniesu.dome@marupe.lv

Nolikums pdf formātā

Atpakaļ