Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes novada pārstāves piedalās apmācībās jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā

Mārupes novada pārstāves piedalās apmācībās jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā - Mārupes jauniešu portāls

 No 2. līdz 4. februārim notika apmācībās jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā viesu namā “Turbas”, Ikšķiles novadā.

Apmācību laikā tika veicināta savstarpējā sadarbība starp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Apmācību mērķis bija veidot izpratni par iespējām rīkoties vietējās kopienas labā un dažādu iestāžu/organizāciju sadarbības iespējām.
Jaunieši savās aktivitātēs veidoja izpratni par jauniešu līdzdalības veicināšanas iespējām, attīstīja līderības spējas un diskutēja par motivāciju iesaistīt citus iniciatīvu īstenošanā savā pilsētā, ciemā, novadā.

Apmācību dienās visi iepazina jaunas grupas veidošanas aktivitātes, diskutēja par pilsoniskumu un jauniešu līdzdalību vietējā kopienā.

Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem notika atsevišķi, tomēr dažās sesijās tās notika kopā, lai viens otram palīdzētu izstrādāt ideju, kuru varētu īstenot savā vietējā kopienā.
Kopīgajās sesijās tika izspēlēta simulācijas spēle, kurā bija jāiejūtas “Zemenes novada” iedzīvotāja lomā, kur bija jāizstrādā ideja Fonda “Zemeņu lauks” projektu konkursam. Ikviena grupa, kura pārstāvēja kādu noteiktu kopienu: jauniešus, jaunās ģimenes, uzņēmējus, pensionārus, u.c., aizrautīgi aizstāvēja savu projekta ideju prezentācijās. Simulācijas gaitā jaunieši guva skaidrāku ieskatu projektu idejas izstrādāšanā, sadarbības partneru apzināšanā, kā arī paši prezentēja idejas, lai vēlāk visi varētu balsot par labāko!

No Mārupes novada apmācībās piedalījās Jaunatnes lietu speciāliste Dagnija Rjapolova un Jaunmārupes pamatskolas izglītojamā Gunta Armaņeva.

Gunta par apmācībām: “Šī bija unikāla iespēja apgūt jaunas zināšanas, par to kā pareizi attīstīt savu iniciatīvu. Šīs apmācības vadīja superīgi vadītāji! Jaunieši, kurus iepazinu, bija ļoti komunikabli un ideju pilni.  Apmācību dalībnieki bija ieradušos no dažādām Latvijas pilsētām. Šī ir laba iespēja apgūt jaunas zināšanas un iegūt jaunus draugus, iesaku ikvienam piedalīties šāda veida apmācībās! ”

                             

Apmācības organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA sadarbības partneris) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.
Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Atpakaļ