Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Notikusi Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošās darba grupas pirmā tikšanās

Notikusi Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošās darba grupas pirmā tikšanās - Mārupes jauniešu portāls