Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Orientēšanās "TīMāVē"! Piesaki komandu!

Orientēšanās "TīMāVē"! Piesaki komandu! - Mārupes jauniešu portāls

 

“Jauniešu diena” pasākuma ietvaros organizētas

orientēšanās sacensības “TīMāVē

NOTEIKUMI

 

Orientēšanās sacensības organizē:

JA Latvia LĪDERU PROGRAMMAS dalībnieks Jēkabs Tutiņš sadarbībā ar Mārupes novada Jauniešu domi.

Mērķis:

Veicināt saliedētību un komunikāciju jauniešu vidū, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iepazīstot Mārupes novadu.

Orientēšanās nosaukuma skaidrojums:

“TīMāVē”

1.      Orientēšanās nosaukumu veido trīs zilbes: Tī, Mā, Vē, kuras veido trīs Mārupes novadā esošo ciemu nosaukumu pirmos divus burtus.

1.1.   “Tī” – Tīraine,

1.2.   “Mā” – Mārupe,

1.3.   “Vē” – Vētras.

Sacensību norises vieta:

Mārupes novads

Sacensību norises datums:

19. augusts

Pieteikšanās:

No 1.augusta līdz 17. augustam.

Sacensību dalībnieki:

1.        Orientēšanās sacensībās var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem.

2.        Dalībniekiem nepieciešams izveidot komandu 4 cilvēku sastāvā.

3.        Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var noraidīt komandas dalību orientēšanās sacensībās, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.

4.        Dalībnieku atbilstību sacensībām izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav apstrīdams.

5.        Katrs dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.

6.    Orientēšanos dalībnieki veic, pārvietojoties kājām. Citi pārvietošanās transporta līdzekļi kategoriski aizliegti.

Pieteikuma anketa:

1.      Aizpildot anketu, kuru var lejupielādēt www.jaunatnemarupe.lv/notikumi jānorāda:

1.1.   Komandas nosaukums;

1.2.   Dalībnieku vārdi, uzvārdi, vecumi;

1.3.   Pārstāvētais novads;

1.4.   Grupas moto;

1.5. Ar vārdu “Jā” apstiprinu, ka esmu iepazinies ar orientēšanās pasākuma noteikumiem;

1.6.   Viena dalībnieka adrese (pierakstiet, kura dalībnieka)

1.7.   Viena dalībnieka tālrunis (pierakstiet, kura dalībnieka)

1.8.   Viena dalībnieka e-pasts (pierakstiet, kura dalībnieka)

1.9.   Ja vēl ir kas piebilstams (vieta komentāriem)

Ar zvaigznīti (simbols – “*”) atzīmētās vietas ir jāaizpilda obligāti.

Aizpildīto anketu nosūtīt uz e-pastu mjdpasakumi@gmail.com vai personīgi iesniegt Izglītības dienestā Konrādu ielā 5, Mārupē. PIETEIKUMA ANKETA

Atbildība:

1.    Jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem jāaizpilda un pasākuma dienā jāiesniedz vecāku parakstīta atļauja (Vecāku atļauja), kas ir pieejama pie informācijas par orientēšanās sacensībām www.jaunatnemarupe.lv/notikumi.

2.    Atļaujas neiesniegšanas gadījumā orientēšanās pasākumā piedalīties aizliegts.

3.    Dalībniekiem, pārvietojoties pasākuma laikā, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi Latvijas Republikas un Mārupes novada spēkā esošie noteikumi.

4.    Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi.

5.    Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

6.    Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem ar mobilā telefona palīdzību.

7.    Komandai orientēšanās laikā jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra redzamā attālumā.

8.    Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas nolikumā iekļautos punktus un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

9.    Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu.

10.  Neparedzētu apstākļu gadījumā organizatori var mainīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās komandas.

Vērtēšana:

1.      Katrā orientēšanās kontrolpunktā iegūstamo punktu kopsumma.

1.1.   Izdarītā uzdevuma kvalitāte;

1.2.   Fiksētais laiks;

2.      Orientēšanos dalībnieki veic, pārvietojoties kājām.

3.      Vienādu punktu gadījumā izšķirošā nozīme ir fiksētajam ierašanās laikam.

Norise 19. augustā :

Ierašanās no plkst.11:40.

Reģistrācija no plkst. 11.40 līdz 12.20.

Orientēšanās sākums plkst. 12.30.

Atgriešanās informācijas centrā līdz plkst. 17.00

Apbalvošana:

Pēc iepriekš minētā kritērija (Vērtēšana) tiek noskaidroti pasākumā pirmo trīs vietu ieguvēji, kuri tiek pie Mārupes novada domes, Mārupes novada Jauniešu domes un sponsoru balvām.

Organizatoriskie jautājumi un informācija:

Patrīcija Šteinberga – 27732885, e-pasts mjdpasakumi@gmail.com.

Orientēšanās noteikumi

Atpakaļ