Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Pierīgas Partnerība aicina jauniešu būt aktīviem projektu darbībā

Pierīgas Partnerība aicina jauniešu būt aktīviem projektu darbībā - Mārupes jauniešu portāls