Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Piesakies “Rīgas kino” meistardarbnīcām!

Piesakies “Rīgas kino” meistardarbnīcām! - Mārupes jauniešu portāls

Turpinām iesāktās “Rīgas kino” darbnīcu sērijas ar trīs jaunām meistardarbnīcām - Multeņkulteņu animācijas darbnīcu Imantā, Mārtiņa Grauda meistardarbnīcu Daugavgrīvā un Dzintara Dreiberga meistardarbnīcu Purvciemā.

Filmu darbnīca

„Rīgas kino” meistardarbnīcas vada kino profesionāļi, kuri dalīsies pieredzē gan par praktiskiem, gan radošiem filmēšanas procesiem, palīdzēs dalībniekiem attīstīt idejas, nofilmēt un montēt īsfilmas. Radošo kino meistardarbnīcu mērķa auditorija ir Rīgas skolu jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kurus saista kino kā radošas izpausmes līdzeklis. Viena mēneša laikā dalībnieki apgūs iemaņas filmēšanā, veiks praktiskus uzdevumus un nofilmēs 3 minūšu īsfilmas par dzīvi savā apkaimē.

Dalībnieki tiek nodrošināti ar filmēšanas un montāžas tehniku. Dalība visās meistardarbnīcās ir bez maksas.

Vēlams pieteikties uz meistardarbnīcu savas dzīvesvietas apkārtnē. Izvērtējot pieteikumus, tiks ņemta vērā motivācijas vēstule un iepriekšējie radoši darbi.

Līdz šī gada 7. februārim aicinām pieteikties dalībniekus Mārtiņa Grauda meistardarbnīcai Daugavgrīvā un Dzintara Dreiberga meistardarbnīcai Purvciemā!

Vairāk informācijas: http://www.rigaskino.lv/?page_id=31

Animācijas darbnīca

„Rīgas kino” animācijas darbnīcas vada profesionāļi, kuri dalīsies pieredzē gan par praktiskiem, gan radošiem animācijas veidošanas procesiem, palīdzēs dalībniekiem attīstīt idejas, nofilmēt un montēt animācijas filmas. Animācijas darbnīcu mērķa auditorija ir Rīgas skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 14 gadiem, kurus saista animācija kā radošas izpausmes līdzeklis. Darbnīcas norises laiks 5 dienas, šeit dalībnieki apgūs iemaņas stop motion tehnikā un izveidos 3 minūšu animācijas filmas par dzīvi savā apkaimē.

Dalībnieki tiek nodrošināti ar nepieciešamo tehniku. Dalība visās darbnīcās ir bez maksas.

Vēlams pieteikties uz meistardarbnīcu savas dzīvesvietas apkārtnē. Izvērtējot pieteikumus, tiks ņemta vērā motivācijas vēstule un iepriekšējie radoši darbi.

Līdz šī gada 7. februārim aicinām pieteikties dalībniekus Multeņkulteņu animācijas darbnīcai Imantā.

Vairāk informācijas: http://www.rigaskino.lv/?page_id=4

Atpakaļ