Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Jauno talantu konkurss "Zelta Āboliņš 2016"

Jauno talantu konkurss "Zelta Āboliņš 2016" - Mārupes jauniešu portāls

Mārupes novada Jauniešu Dome organizē

Jauno talantu konkursu bērniem un jauniešiem

”Zelta Āboliņš 2016”

NOLIKUMS

1.Mērķis:

·         Atrast un iepazīstināt novada iedzīvotājus ar talantīgiem jauniešiem

·         Noskaidrot savdabīgāko un interesantāko talantu īpašniekus

·         Bagātināt citu jauniešu redzes loku

·         Attīstīt bērnu un jauniešu savstarpējo komunikāciju, sadarbību

 

2.Konkursa norise:

·         I kārta – konkursantu atlase:

o   Tiek izvēlēti ne vairāk kā desmit dalībnieki katrā grupā, kuri pāriet uz nākamo kārtu.

·         II kārta –fināls:

o   Tiek noskaidroti trīs dalībnieki katrā grupā – 1., 2. un 3.vieta.

 

3.Vecuma grupas:

·         1.grupa – individuāli no 7 līdz 13gadiem;

·         2.grupa – individuāli no 14 un vecāki jaunieši;

·         3.grupa – kolektīvie priekšnesumi dažādiem vecumiem.

 

3.Vērtēšana:

·         I kārta – konkursantu atlase:

o   Dalībnieku talantus vērtē Mārupes novada Jauniešu Domes jaunieši individuālās vērtēšanās lapās, piešķirot punktus no 1 līdz 10 atsevišķi katrā sadaļā: par oriģinalitāti, sarežģītību un pārsteiguma momentu.

·         II kārta –fināls:

o   Dalībnieku talantus vērtē žūrija.

 

4.Vieta un laiks:

·         Pieteikuma anketas: INDIVIDUĀLAIS pieteikums  Word   PDF  / GRUPAS pieteikums  Word   PDF

·       Pieteikumus var iesniegt Mārupes novada Domes sekretariātā vai elektroniski uz e-pastu: jauniesu.dome@marupe.lv līdz 2016.gada 18.aprīlim;

·         I kārta notiks 2016.gada 23.aprīlī Mārupes Kultūras nama zālē;

·         II kārta notiks 2016.gada 7.maijā plkst. 18:00 Mārupes Kultūras nama zālē, kuru varēs apmeklēt ikviens iedzīvotājs;

 

5.Talantu veidi:

·         Jebkāds pēc dalībnieka ieskatiem un spējām;

·         Talants nedrīkst apdraudēt drošību vai veselību nedz dalībniekam, nedz skatītājiem;

·         Viena talanta demonstrēšana nevar būt ilgāka par 5 minūtēm.

 

4. Konkursa balvas:

·         1., 2. un 3.vietas talantu autorus katrā vecuma grupā gaida dažādi patīkami pārsteigumi un balvas no Mārupes novada Domes un uzņēmumiem.

 MŪS ATBALSTA: