Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Talantu konkurss "Mārupei IR Talants"

Talantu konkurss "Mārupei IR Talants" - Mārupes jauniešu portāls

 

Mārupes novada Jauniešu Domes organizēts

 

Jauno talantu konkurss bērniem un jauniešiem

 

 “Mārupei IR talants 2017”

 

NOLIKUMS

 

Mērķis:

1.      Veicināt jauniešu aktivitāti Mārupes novadā.

2.      Apzināt Mārupes novadā dzīvojošo jauniešu talantus.

3.      Sniegt iespēju jauniešiem demonstrēt savu talantu plašākai auditorijai.

Norise:

1.      Talantu konkursu “Mārupei IR talants 2017” organizē Mārupes novada Jauniešu dome.

2.      Talantus vērtēs sabiedrībā pazīstamas personības, kas ir savas jomas profesionāļi, kā arī konkursa organizatoru pārstāvji.

Konkursa vieta un laiks:

1.      Talantu konkursa atlases kārta notiks 2017. gada 22. aprīlī Mārupes kultūras namā. Tiks izvēlēti ne vairāk kā desmit dalībnieki katrā grupā, kuri tiks finālā.

2.      Talantu konkursa fināls notiks 2017. gada 6. maijā. Tiks noskaidroti trīs dalībnieki katrā grupā – 1., 2. un 3.vieta.

Pieteikšanās konkursam un prasības dalībniekiem:

1.      Savu dalību konkursā pieteikt iesniedzot pieteikumu anketu, kuru var lejup lādēt mājaslapā (individuālais pieteikums un grupu pieteikums) jaunatnemarupe.lv

2.      Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu jauniesu.dome@marupe.lv

3.      Pieteikties var jebkurš jaunietis, vecumā  no 7 līdz 29 gadiem.

4.      Dalībai konkursā var pieteikties individuāli vai grupās.

5.      Dalībnieku skaits vienas grupas ietvaros ir neierobežots.

Vērtēšanas kritēriji:

1.      Vērtēšana notiek 10 ballu skalā.

2.      Punkti tiek piešķirti šādās sadaļās:’

2.1  Oriģinalitāte;

2.2  Sarežģītība;

2.3  Pārsteiguma moments;

Talantu veidi:

1.      Jebkāds pēc dalībnieka ieskatiem un spējām;

2.      Talants nedrīkst apdraudēt drošību vai veselību nedz dalībniekam, nedz skatītājiem;

3.      Viena talanta demonstrēšana nevar būt ilgāka par 5 minūtēm.

 

Vecuma grupas:

 

1.      1.grupa – individuāli  līdz 7 līdz 13gadiem;

2.      2.grupa – individuāli no 14 un vecāki jaunieši;

3.      3.grupa – kolektīvie priekšnesumi dažādiem vecumiem.

 

Balvu fonds:

1.        1., 2. un 3.vietas un nomināciju talantu autorus katrā vecuma grupā gaida dažādi patīkami pārsteigumi un balvas no Mārupes novada Domes un uzņēmumiem.

 

 

Pieteikuma veidlapas:
Individuālais pieteikums
Grupas pieteikums

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ