Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

“Trailer`s Fest” konkurss Helovīna jeb Visu svēto dienas priekšvakara tematikā

“Trailer`s Fest” konkurss Helovīna jeb Visu svēto dienas priekšvakara tematikā - Mārupes jauniešu portāls

“Trailer`s Fest”

NOLIKUMS

 

“Trailer`s Fest” galvenais uzdevums ir izveidot traileri, (reklāmu) par savu izdomātu šausmu filmu, iekļaujoties 2 minūtēs.

 

1.      Mērķis:

1.1.  Iesaistīt jauniešus amatierus un profesionālus video traileru veidotājus radošu un mākslinieciski kvalitatīvu video treileru veidošanā, kuru galvenā temata līnija būtu izveidot šausmu traileri.

1.2.  Veicināt jauniešu aktivitāti Mārupes novadā.

1.3.  Rosināt jauniešu interesi par kultūru un sabiedrību novadā, kā arī veicināt skolēnu radošo darbību un jaunrades procesu.

1.4.  Apzināt Mārupes novadā dzīvojošo jauniešu prasmes traileru radīšanā.

1.5.  Attīstīt jauniešu filmēšanas, montēšanas, scenārija rakstīšanas prasmes.

1.6.  Padarīt jauniešus sociāli aktīvākus.

 

2.      Norise:

2.1. Īsfilmas iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 11.oktobra līdz 2017. gada 26. oktobrim

.

3.      Pieteikšanās:

3.1. Īsfilmu iesūtīt uz e-pastu mjdpasakumi@gmail.com, vai iesniegt attiecīgo atmiņas nesēju Mārupes novada Izglītības dienestam (Konrādu ielā 5, Mārupē), vēstulē vai iesniedzot klātienē jānorāda:

·         autora(u) vārds(i), uzvārds(i),

·         dzimšanas dati,

·         e-pasta adreses un tālruņa numuri,

·         skola, klase,

·         trailera nosaukums,

.      sižeta skaidrojums.

 

4.      Konkursa - “Trailer`s Festa”  organizatori:

4.1. Mārupes novada Jauniešu dome.

 

5.      Konkursa – “Trailer`s Festa” dalībnieki:

5.1.  Ikviens Mārupes novada izglītības iestāžu audzēknis vai Mārupē dzīvojošs augstāko izglītības iestāžu students, vai personas no 7 līdz 29 gadiem individuāli, kurš ir iesniedzis savu īsfilmu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.

5.2.  Ikviena Mārupes novada izglītības iestādes klase, draugu grupa.

 

6.      Konkursa - “Trailer`s Festa”  noteikumi:

6.1. Trailera iesniedzējam ir jābūt trailera autoram. Ja traileris ir vairāki autori (līdzautori), tad trailera pieteicējam jānorāda visu līdzautoru vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati, e-pasta adreses un tālruņa numuri, skola, kurā mācās/studē;

6.2.       Trailera konkursa dalībnieki iesniedz traileri, kas iepriekš nav tikusi rādīta nevienā konkursā vai festivālā;

6.3.     Iesniegtajam trailerim jābūt trailera konkursa dalībnieka/-u īpašumam;

6.4.     Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas. Konkursa organizatori pēc saviem ieskatiem var izmantot iesniegtos darbus, ja šādas darbības tiešā veidā nav saistītas ar peļņas gūšanu.

6.5.     Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību un morāles un ētikas normām.

6.6.      Konkursa organizatori patur tiesības tajā nerādīt kādu no iesniegtajām traileriem, ja tā neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, LR likumam „Autortiesību likums”, ja trailerī redzami pārlieku vardarbīgi skati, pornogrāfiskas ainas vai tiek mudināta vēlme lietot atkarību izraisošas vielas.

6.7.      Gadījumā, ja Darbā izmantoti citu autoru materiāli (mūzika, bilde u.c.), Darba autoriem jāatmaksā autortiesības par visiem Darbā izmantotajiem citu autoru darbiem un jānorāda tie Darba subtitros, vai izmantotie materiāli ir jāievieto Darba subtitros .

6.8.      Iesniegtajam trailerim ir jābūt līdz 2 minūtēm.

6.9.      Studentu un skolēnu Trailer`s Festa” konkursa organizatori garantē, ka dalībnieku iesniegtā informācija ir konfidenciāla un trešajām personām netiks izpausta.

6.10.   Ja iesniegtais traileris nav latviešu valodā, tai ir jābūt ar subtitriem latviešu valodā.

6.11.   Filma ir jāiesniedz ierakstīta digitālajā nesējā (CD, DVD, BluRay, Fash Disc, un tml.) jebkurā no izplatītākajiem failu formātiem - avi,. wmv., mp4,. mov, mkv utml.

6.12.   Ja iesniegto formātu nevarēs atvērt, no organizatoru puses būs lūgums to pārveidot.

7.         Vērtēšana:

7.1. Iesniegtās īsfilmas vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs organizatoru pārstāvji un pieaicināti eksperti. Vērtēs īsfilmas atbilstību nolikumā noteiktajai tematikai, tehnisko izpildījumu, aktierspēli, scenāriju un režiju.

7.2.Konkursa uzvarētājus nosaka žūrijas komisija un paziņo pēc video prezentācijām.

 

8.      Žūrijas komisija vērtēs šādus kritērijus:

8.1.       atbilstība mērķim,

8.2.       idejas oriģinalitāte,

8.3.       radošā pieeja,

8.4.       mākslinieciskā kvalitāte,

8.5.       izmantotie tehniskie risinājumi.

 

9.  Rezultāta paziņošana:

9.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti publiskā pasākumā 27.oktobrī, Mārupes pamatskolas aktu zālē.

10.   “Trailer`s Festa” atbalstītāji:

10.1.  Mārupes novada dome.

 

11. Balvu fonds:

11.1.Balvas no pasākuma atbalstītājiem, Mārupes novada Jauniešu domes, Mārupes novada.

 

12.  Konkursa organizētāju kontaktinformācija

12.1.Papildus informāciju par konkursu var saņemt rakstot uz e-pastu: mjdpasakumi @gmail.com, vai zvanot uz tālr. 20610190. 

 

Atpakaļ