Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Trīs dienu apmācību kurss „Naida kurināšanas ierobežošana internetā” jauniešiem un NVO pārstāvjiem

Trīs dienu apmācību kurss „Naida kurināšanas ierobežošana internetā” jauniešiem un NVO pārstāvjiem - Mārupes jauniešu portāls

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) aicina pieteikties jauniešus un NVO pārstāvjus trīs dienu apmācību kursam „Naida kurināšanas ierobežošana internetā”, kas notiks š.g. 22., 28. un 29. aprīlī.

 

Apmācību mērķis ir celt spējas identificēt naida runu un attīstīt tehniskās prasmes, lai efektīvi reaģētu uz naida kurināšanu internetā, ka arī stiprināt Latvijas mazākumgrupu un jauniešu NVO kapacitāti naida ierobežošanā.

 

Apmācībās tiks apskatīta naida runas un naida noziegumu būtība, neiecietības formas, izpausmes un to sekas, ka arī tiesiskais regulējums. Īpaša uzmanība tiks veltīta antisemītisma izpausmēm mūsdienās un vēsturiski. Apmācības ietver arī praktiskas nodarbības pie datoriem, lai dalībnieku varētu mācīties praktiski pielietot iegūtas prasmes un zināšanas.

 

Apmācībās vadīs vietējie un starptautiskie eksperti, t.sk pārstāvji no LCC, Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes, Starptautiskā tīkla pret kibernaidu (INACH) dalīborganizācijas Jugendschutz.net (Vācija).

 

Pēc apmācību beigām katram dalībniekam būs iespēja iesaistīties LCC brīvprātīgā darbā, veicot naidīga satura monitoringu internetā, tādējādi praktiski pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.

 

Apmācībām var pieteikties jaunieši un NVO pārstāvji, kas ir ieinteresēti cilvēktiesību veicināšanā. Pirmās dienas apmācību valoda – latviešu; otrajā un trešajā dienā starptautiskais eksperts vadīs nodarbības angļu valodā.

 

LCC var segt sabiedriskā transporta izmaksas un naktsmītni (viena nakts - 28./29. aprīli) dalībniekiem no Latvijas reģioniem.

 

Lūdzam, pieteikties apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu office@humanrights.org.lv līdz 15.aprīlim.
 

Pielikumā: apmācību programmas projekts un pieteikuma anketa
 

Apmācības tiek organizētas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs kopā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi. Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.
 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
 

Ar cieņu
Jekaterina Kirjuhina
Latvijas cilvēktiesību centrs
Telefons: 67039290
Fakss: 67039291

Atpakaļ