Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Uzņem jauniešus ESF finansētās programmās

Uzņem jauniešus ESF finansētās programmās - Mārupes jauniešu portāls

Līdz februāra vidum Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā 19 profesionālās izglītības iestādes organizē ziemas uzņemšanu 13 profesijās, lai gada laikā sagatavotu dažādu nozaru speciālistus.

Mācības ir bez maksas, turklāt jauniešiem pieejama arī stipendija.

Jaunieši varēs apgūt galdnieka, pavāra, apdares darbu strādnieka, mazumtirdzniecības komercdarbinieka, konditora, autoatslēdznieka, istabeņa, māsas palīga, kokapstrādes iekārtu operatora, dārzkopja, lietveža, rokas lokmetinātāja vai aukļa profesiju.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 25 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gadu pirms mācību uzsākšanas projekta ietvaros.

Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju līdz 80 latiem (stipendijas lielums atkarīgs no sekmēm). Savukārt kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.

Par uzņemšanas termiņiem un nosacījumiem precīzāku informāciju iespējams saņemt šajās profesionālās izglītības iestādēs:

Aizkraukles Profesionālā vidusskola PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Alsviķu arodskola Smiltenes tehnikums
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Saldus Profesionālā vidusskola
Barkavas Profesionālā vidusskola Saulaines Profesionālā vidusskola
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
Limbažu Profesionālā vidusskola Valmieras Profesionālā vidusskola
Malnavas koledža Viduslatgales profesionālā vidusskola
Laidzes Profesionālā vidusskola RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums

VIAA īsteno ESF projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” jau ceturto gadu. Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”, www.niid.lv.

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv

Atpakaļ