Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

NVA pasākumi vasaras brīvlaikā

Kas var piedalīties pasākumā?

Skolēns vecumā no 15 gadiem*, kurš mācās vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā izglītības iestādē.

Kad pasākums tiks organizēts?

  • no 2014.gada 2.jūnija līdz 29.augustam
  • Skolēns pasākumā var piedalīties vienu mēnesi

Kas skolēnam tiek nodrošināts?

  • darba alga minimālās mēneša darba algas apmērā par pilnu darba laiku;
  • kvalificēts darba vadītājs. Viens darba vadītājs darbu vada ne vairāk kā 10 skolēnu darbu;
  • nelaimes gadījumu apdrošināšana;
  • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes skolēnam (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).

Kāds ir skolēna darba laiks?

  • skolēns tiek nodarbināts ne ilgāk kā 4 stundas dienā un ne vairāk kā 20 stundas nedēļā, ja skolēns līdz 18 gadu vecumam turpina iegūt pamatizglītību;
  • skolēns tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, ja skolēns ir ieguvis pamatizglītību un turpina mācības.

Kā pietikties pasākumam?

Skolēni pasākumam varēs pieteikties no 2014.gada 15.maija:

  • elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu,
  • klātienē NVA filiālē.


Pirms pieteikšanās pasākumam, aicinām iepazīties ar pasākuma īstenošanas saistīto dokumentu projektiem:

Saistītie dokumenti:

 

www.nva.gov.lv

Atpakaļ