Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Kas var piedalīties pasākumā?

Skolēns vecumā no 15 līdz 20 gadiem*, kurš mācās vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā izglītības iestādē. Pasākumam var pieteikties arī skolēni, kuri pasākuma īstenošanas periodā no 2014.gada 2.jūnija līdz 2014.gada 29.augustam sasniegs 15 gadu vecumu.

 

Kad pasākums tiks organizēts?

no 2014.gada 2.jūnija līdz 29.augustam

 

Kas skolēnam tiek nodrošināts?

  • darba alga vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā;
  • kvalificēts darba vadītājs. Viens darba vadītājs vada ne vairāk kā 10 skolēnu darbu;
  • nelaimes gadījumu apdrošināšana;
  • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes skolēnam (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).

Kāds ir skolēna darba laiks?

  • Skolēns tiek nodarbināts ne ilgāk kā 4 stundas dienā un ne vairāk kā 20 stundas nedēļā, ja skolēns vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu un turpina iegūt pamatizglītību;
  • Skolēns tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, ja skolēns ir ieguvis pamatizglītību un turpina mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē.

 

 

Kā pieteikties pasākumam?

elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu no 2014.gada 15.maija

 

 

Skolēnu reģistrācija plānota atbilstoši filiālei noteiktajam ieskaitāmo skolēnu skaitam (pamatsastāvs) un papildus skolēnu skaitam, ja kāds no skolēniem atsakās piedalīties pasākumā (rezervisti).

 

 

 

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

  • Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
  • Ārsta izziņa par medicīnisko apskati (jāuzrāda, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.)
  • Apliecinājums par skolēna nodarbināšanu (Ja skolēns ir vienojies ar darba devēju par dalību pasākumā)

 

 

Informāciju par pieteiktajām darba vietām meklējiet filiāles mājas lapā (www.nva.gov.lv, izvēlnē - 28 NVA filiāles Latvijā) sadaļā aktualitates, solēnu vasaras darbs.

Tālrunis papildus informācijai: 67021778


* ar izmaiņām Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” grozījumu apstiprināšanas, kuras paredzēts apstiprināt 2014.gada maijā.

Atpakaļ