Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

NVA un Mārupes pašvaldības atbalsts novada uzņēmējiem un skolēniem

   

 

 

Mārupes novada Dome sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA) šogad plāno iesaistīties jauniešu nodarbinātības vasaras mēnešos jautājumu organizēšanā un koordinēšanā, lai atvieglotu dokumentu kārtošanu vietējiem uzņēmējiem, kuri vēlas pieņemt darbā jauniešus.

 

 

Aicinām atsaukties uzņēmējus, kuri būtu gatavi dot darbu kādam Mārupes novada jaunietim (vecumā no 15 līdz 20 gadiem), rakstot uz kādu no zemāk norādītājiem e-pastiem. Lai ietaupītu uzņēmēju laiku un citus resursus, pašvaldība palīdzēs aizpildīt nepieciešamos dokumentus.

 

Viena skolēna nodarbinātības ilgums - līdz vienam mēnesim, to nosaka spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”. 

 

Dokumentu paraugi:

PIETEIKUMS

LĪGUMS AR NVA

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS

AKTA PIELIKUMS Nr.1

AKTA PIELIKUMS Nr.2


Lai Mārupes jaunieši varētu strādāt savā novadā, darba devējs, aizpildot apliecinājumu  par konkrētu jaunieti, varēs panākt, ka Mārupes jaunieši strādās Mārupes uzņēmumos. Domes darbinieces tālāk nokārtos dokumentu kārtošanas formalitātes ar NVA.
 

Darba vietu grafiks

PDF

 

 

Sākot ar maiju skolēni elektroniski piesakās NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, kā arī laicīgi var sagatavot CV. Vecāku apliecinājums tiek gatavots tikai tad, kad jau ir panākta vienošanās ar darba devēju.

 

Ja skolēns vēlas, lai viņš strādātu tieši pie vietējiem uzņēmējiem, tad papildus nosūta pieteikumu (tiks pievienots), kurā atzīmē izvēlēto uzņēmumu un nosūta uz jauniesu.darbs@marupe.lv.
 

Pirms dokumentu sūtīšanas uz NVA, skolēnam būs jādodas uz sarunu

ar potenciālo darba devēju!

 

Darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu uz NVA norādīto skolēna nodarbinātības laiku pasākumā un nodrošinās darba vadītāju, kurš palīdzēs skolēnam apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas.

 

Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas skolēnam maksās darba devējs pats. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. Darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks arī darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

 

NVA nodrošinās arī dotāciju ikmēneša darba algai skolēna darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs noteikts vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 180 euro skolēna darba algai un 36 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.

 

NVA apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā.Jolanta Grosberga - Gernere, jaunatnes lietu speciāliste, mob.tālr.: 29857620, e-pasts: jolanta.grosberga@marupe.lv vai jauniesu.darbs@marupe.lv, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe.
 

Liena Ādamsone, uzņēmējdarbības attīstības speciāliste, mob.tālr.: 29330721, e-pasts: liena.adamsone@marupe.lv, adrese: Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe.

Atpakaļ