Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes novada jauniešu dzīves kvalitātes pētījums

 Projekts „Mārupes novada jauniešu dzīves kvalitātes pētījums”

  

Bieži jaunieši īsti neapzinās vai nav informēti par dotajām iespējām un neizmanto savu potenciālu un uzskata, ka viņiem īsti nav ko darīt. Mūsu novadā jauniešiem ir ko darīt! Ir daudz iespēju gan izglītības iestādēs, gan novadā – sports, kultūra, dienas centri, brīvprātība dažādos pasākumos. Mārupes novada pašvaldība šogad bija iecerējusi veikt informatīvu aptauju jauniešu vidū par vinu vēlmēm, aktivitātēm novadā un informācijas bagāžu. Vasarā Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja atklātu projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”. Augusta beigās notika projektu pieteikumu izvērtēšana un Mārupes pašvaldības iesniegtais projekts „Mārupes novada jauniešu dzīves kvalitātes pētījums” ir apstiprināts. No septembra beigām līdz pat novembrim notiks šī projekta realizācija. Aicinu visus jauniešus iesaistīties un atklāti paust savu viedokli, idejas, lai, izvērtējot pētījuma rezultātus, Mārupes pašvaldība daudz atbilstošāk veiktu uzlabojumus un jauninājumus jaunatnes dzīves uzlabošanā.

 

Pētījums.pdf

Grafiskās tabulas.pdf

Datu tabulas.pdf

 

Jolanta Grosberga-Gernere,
jaunatnes lietu speciāliste

Atpakaļ